ร่วมออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย

ร่วมออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย

               วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ โดยการเต้นแอโรบิกทุกบ่ายวัน