ร่วมงาน “สืบสานงานข้าว เล่าเรื่องเรียนรู้ ฟื้นฟูประเพณี”

ร่วมงาน สืบสานงานข้าว เล่าเรื่องเรียนรู้ ฟื้นฟูประเพณี” 

          วันที่ 8 มกราคม 2560 นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมงาน สืบสานงานข้าว เล่าเรื่องเรียนรู้ ฟื้นฟูประเพณีเพื่อสืบสานประเพณีการทำนา การเก็บข้าวของท้องถิ่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการจัดงาน ณ โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ อ.ท่าแพ จ.สตูล