ตรวจสินแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวเฉี้ยงพัทลุง ฤดูฝน ปี 2559

ตรวจสินแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวเฉี้ยงพัทลุง ฤดูฝน ปี 2559

            วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมด้วยคณะกรรมการตรวจสินแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวเฉี้ยงพัทลุง ฤดูฝน ปี 2559 โดยมีนางลักษณี มีธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายถาวร แก้วดุก  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ณ บ้านโคกวัด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง