ตรวจสินแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวปทุมธานี 1 ฤดูฝน ปี 2559

ตรวจสินแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวปทุมธานี 1 ฤดูฝน ปี 2559

        วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสินแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวปทุมธานี 1 ฤดูฝน ปี 2559 โดยมีนางกุหลาบ สัจจะบุญทวี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายถาวร แก้วดุก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ณ บ้านท่ามะนาว ต.ชัยบุรี อ.เมือง และ ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง