วัดผลผลิตข้าวเล็บนกปัตตานี ณ แปลงเรียนรู้ศูนย์ชุมชนบ้านหัวเขา

วัดผลผลิตข้าวเล็บนกปัตตานี ณ แปลงเรียนรู้ศูนย์ชุมชนบ้านหัวเขา 

         วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ วัดผลผลิตข้าวเล็บนกปัตตานี ณ แปลงเรียนรู้ศูนย์ชุมชนบ้านหัวเขา ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง