ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จ.ตรัง

ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จ.ตรัง

วันที่ 27 มกราคม 2560 นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ พร้อมลูกจ้างในสังกัดศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรังร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อช่วยฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมณ ต.บ้านโพธิ์, ต.น้ำผุด,ต.นาท่ามใต้,ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง