ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงและขุดต้นตะโก

ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงและขุดต้นตะโก

               วันที่ 25 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน ร่วมใจกันขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงและขุดต้นตะโก เพื่อนำไปประดับตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณอาคารควบคุมคุณภาพ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง