ติดตามความพร้อมเกษตรกร โครงการทฤษฎีใหม่ ปี2560 2560 ณ ตำบลนาข้าวเสีย จังหวัดตรัง

ติดตามความพร้อมเกษตรกร โครงการทฤษฎีใหม่ ปี2560 2560 ณ ตำบลนาข้าวเสีย  จังหวัดตรัง

               วันที่ 20 มกราคม 2560 นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมติดตามความพร้อมเกษตรกร โครงการทฤษฎีใหม่ ปี2560 ณ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง