ส่งมอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านขาว จ.สงขลา

ส่งมอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านขาว จ.สงขลา

วันที่ 20 มกราคม 2560 ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมใจกันสานนโยบายของกรมการข้าว ส่งความห่วงใยและส่งมอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านขาว ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา