ร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

ร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

               วันที่ 20 มกราคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาจัตุรมุข พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ