ส่งมอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ บ้านเขาพังไกร จ.นครศรีฯ

ส่งมอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ บ้านเขาพังไกร  จ.นครศรีฯ

วันที่ 19 มกราคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมใจกันสานนโยบายของกรมการข้าว ส่งความห่วงใยและส่งมอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านเขาพังไกร ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ