การตลาดเมล็ดพันธุ์

การตลาดเมล็ดพันธุ์ 

 14 12 63

 

 

ดาวน์โหลด เอกสารการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว...
ข้าวกข49, ข้าวสังข์หยดพัทลุง, ข้าวเล็บนกปัตตานี, ข้าวเฉี้ยงพัทลุง
ได้ที่ >>> http://bit.ly/324t0M8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-7484-0103
(ในวันและเวลาราชการ)