การตลาดเมล็ดพันธุ์

การตลาดเมล็ดพันธุ์ 

 28 01 63

 

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย >>> ข้าว กข 49

หมด ไม่มีจำหน่าย >>> ข้าวหอมปทุม, ข้าวเล็บนก, ข้าวเฉี้ยงพัทลุง ข้าวสังข์หยดพัทลุง

- เกษตรกรทั่วไป

   ลด 5% เมื่อซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป

 

- ตัวแทนจำหน่าย

   ลด 5% เมื่อซื้อ 5,000 - 499,999 บาท
   ลด 8% เมื่อซื้อ 500,000 บาทขึ้นไป

ดาวน์โหลด เอกสารการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว...
ข้าวกข49, ข้าวสังข์หยดพัทลุง, ข้าวเล็บนกปัตตานี, ข้าวเฉี้ยงพัทลุง
ได้ที่ >>> http://bit.ly/324t0M8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-7484-0103
(ในวันและเวลาราชการ)